רמבי"ש : רשימת מאמרים שלבני הישיבות

עיון

עיון > מקור > דרך אפרתה
דרך אפרתה
בטאון המכללה האקדמית להכשרת מחנכות - אפרתה. ירושלים
מוציא לאור: אפרתה - המכללה האקדמית לחינוך

כל מאמרי המקור הוזנו דרך אפרתה ח' (תשנ"ט)

כל מאמרי המקור הוזנו דרך אפרתה ט'-י' (תשס"א)

כל מאמרי המקור הוזנו דרך אפרתה י"א (תשס"ד)מקרא: כל מאמרי המקור הוזנו - כל מאמרי המקור הוזנו; המקור הוזן חלקית - המקור הוזן חלקית.


רמביש רמבי"ש יקי נוימן תפילה
קריאת שמע לוח שנה לוח שנה עברי הרטבת לילה
לוח עברי לוח שנה ברכת המזון כניסת שבת
תפילת הדרך תפילת מנחה תפילת ערבית דפי צביעה