רמבי"ש : רשימת מאמרים שלבני הישיבות

עיון

עיון > מקור > דרך אגדה
דרך אגדה
בטאון המרכז להוראת האגדה - מכללת אפרתה
מוציא לאור: אפרתה - המכללה האקדמית לחינוך

כל מאמרי המקור הוזנו דרך אגדה א' (תשנ"ח)

כל מאמרי המקור הוזנו דרך אגדה ב' (תשנ"ט)

כל מאמרי המקור הוזנו דרך אגדה ג' (תש"ס)

כל מאמרי המקור הוזנו דרך אגדה ד'-ה' (תשס"א-תשס"ב)

כל מאמרי המקור הוזנו דרך אגדה ו' (תשס"ג)

כל מאמרי המקור הוזנו דרך אגדה ז'-ח' (תשס"ד-תשס"ה)

כל מאמרי המקור הוזנו דרך אגדה ט' (תשס"ו)

כל מאמרי המקור הוזנו דרך אגדה י' (תשס"ז)מקרא: כל מאמרי המקור הוזנו - כל מאמרי המקור הוזנו; המקור הוזן חלקית - המקור הוזן חלקית.


רמביש רמבי"ש יקי נוימן תפילה
קריאת שמע לוח שנה לוח שנה עברי הרטבת לילה
לוח עברי לוח שנה ברכת המזון כניסת שבת
תפילת הדרך תפילת מנחה תפילת ערבית דפי צביעה