רמבי"ש : רשימת מאמרים שלבני הישיבות


הסכמות
 
הסכמת הרב יעקב אריאל, הרב הראשי לרמת גן, תשרי תשע"ה

בזאת הנני ממליץ על פרויקט רמבי"ש המרכז את מאמריהם של תלמידי הישיבות המתפרסמים בקבצים שונים. כינוס לצידיקם הנאה להם והנאה לעולם. ק"ו לדבריהם של ת"ח שמן הראוי לכנסם כדי שכל המתעניינים בהם יוכל למצאם וללמוד מהם. זהו מפעל גדול לדורו ולדורות ומן הראוי לתמוך בו.

יישר כוחו של הרב יעקב נוימן על היוזמה המבורכת והחשובה.

ד' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

בברכת התורה

הרב יעקב אריאל
הרב הראשי לרמת-גן

לקריאת המכתב המקורי לחץ כאן


רמביש רמבי"ש יקי נוימן תפילה
קריאת שמע לוח שנה לוח שנה עברי הרטבת לילה
לוח עברי לוח שנה ברכת המזון כניסת שבת
תפילת הדרך תפילת מנחה תפילת ערבית דפי צביעה